Немски език B1.1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът по немски език, ниво В1.1 е подходящ за всички курсисти успешно завършили цялостно ниво А2, желаещи да надградят и обогатят граматичните си и лексикални знанията като същевременно развият комуникативните си умения с цел придобиване на по-голяма увереност за по-свободно провеждане на разговор по теми свързани с всекидневните и професионални дейности.

Какво ще можеш след завършването на курса?

При успешното завършване на курс по немски език, ниво В1.1, който се определя като първата стъпка от стартирането на така нареченото средно ниво в немския език, ще умеете да разбирате и разказвате по-дълги истории в минало и бъдеще време, също така ще можете да правите коментар при слушането на радио интервюта на разнообразни и актуални теми. Разбирането и обсъждането на писмени информации и статистики на комплексни теми, както и формулирането и обосноваването на аргументи за и против ще е задача, с която ще можете да се справяте успешно. Освен това при провеждане на разговор ще умеете да отправяте предложения, да давате съвети, да критикувате, както и да реагирате на критика, защото ще разполагате с богат речник. И не на последно място писмената Ви комуникация ще е достигнала до ниво, което Ви позволява да съставяте писмени кандидатури и запитвания.

Съдържание и конспект на курса

Системата на обучение в курса по немски език, ниво В1.1 е Schritte international neu, както при ниво А2. Благодарение на добре изградената структура на системата уменията на курсистите да осъществяват писмена и устна комуникация продължават да се развиват поетапно, докато преминават към следващо ниво на овладяване на езика. Програмата на курса има за цел да даде увереността на курсистите да използват езика с лекота като разказват за минали събития, съставят съчинения и текстове в публицистичния жанр, използвайки заложените в нивото граматика и лексика. Също така добре подбраните теми подтикват курсистите към активно участие в дискусиите, което подпомага да доразвият комуникативните си умения. Лексиката и граматиката, които са заложени в конспекта на ниво В1.1 са както следва:

Лексика:

 • Съобщения за минали събития, спомени от детството, щастливи преживявания
 • Изразяване на мнения и предпочитания, описание на качества на предмети и хора, постигане на единодушие при дискусия
 • Даване на съвети за здравето, разговор при лекаря, описание на фитнес-упражнения
 • Изучаване на чужди езици, изразяване на нереалност и учтивост;
 • Намиране на работа – обяви за работа и кандидатстване за работно място, изразяване на интереси и желания, свързани с работата
 • Обслужване на клиенти, идеи за бизнес, разговори за знания и компетентности, съвети за проблеми от работното ежедневие
 • Проблеми в съвместния живот, конфликти със съседите – ситуации и решения, сведения за лична житейска ситуация.

Граматика:

 • Употреба и структура със съюзи когато – „als“; въпреки че – „obwohl“; за да – „um…zu“, „damit“; вместо да – „statt…zu“; без да – „ohne … zu“; не само…, но и – „nicht nur…. sondern auch“; наистина…,но – „zwar…aber“; или…, или – „entweder….oder“
 • Предлози с родителен падеж – поради – „wegen“; по време на – „während“; извън – „außerhalb“; в – „innerhalb“ ; въпреки – „ trotz“
 • Спрежение на глаголите в минало време Präteritum
 • Минало предварително време –Plusquamperfekt– форми и употреба
 • Относителни местоимения и изречения с тях
 • Страдателен залог в сегашно време с модални глаголи
 • Родителен падеж на съществителните имена
 • Условно наклонение на глагола – изразяване на нереални условия и желания
 • Инфинитив с „zu“ – особености и употреба
 • Глаголи с предлози – преговор

Мнения на клиенти

Image

Виолета В.
Оценка: 5 / 5
Целият курс на обучение е на ниво. Доволна съм от преподавателя, учебната система и подхода. Определно бих препоръчала онлайн обучението на Интелект.

Image

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Image

Десислава И.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от системата на преподаване и вниманието към детайлите. С нетърпение очаквам да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно и удобно обучение!

Image

Константин Ц.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от цялостния процес на обучението. Организацията е страхотна. Учебникът е компактно направен и има всичко необходимо.

Image

Диана Р.
Оценка: 5 / 5
Стартирах онлайн курсовете на езикови училища Интелект и съм изключително доволна. Впечатлена съм от професионалното отношение на учителите. Намерих голяма разлика с предишните ми обучения. Курсът и преподавателят са мотивиращи, имам по-голяма увереност с езика. Това са и причините за следващото ниво на обучение да ги избера пак. Продължавайте да сте все така иновативни, добри и мотивиращи!

Image

Марин Тр.
Оценка: 5 / 5
Всичко е на ниво! Благодаря на целия екип на Интелект, за създадената възможност да изучавам италиански език по такъв удобен начин. За един писател е важно вдъхновението. Създадохте го :-)