Немски език B1.1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът по немски език, ниво В1.1 е подходящ за всички курсисти успешно завършили цялостно ниво А2, желаещи да надградят и обогатят граматичните си и лексикални знанията като същевременно развият комуникативните си умения с цел придобиване на по-голяма увереност за по-свободно провеждане на разговор по теми свързани с всекидневните и професионални дейности.

Какво ще можеш след завършването на курса?

При успешното завършване на курс по немски език, ниво В1.1, който се определя като първата стъпка от стартирането на така нареченото средно ниво в немския език, ще умеете да разбирате и разказвате по-дълги истории в минало и бъдеще време, също така ще можете да правите коментар при слушането на радио интервюта на разнообразни и актуални теми. Разбирането и обсъждането на писмени информации и статистики на комплексни теми, както и формулирането и обосноваването на аргументи за и против ще е задача, с която ще можете да се справяте успешно. Освен това при провеждане на разговор ще умеете да отправяте предложения, да давате съвети, да критикувате, както и да реагирате на критика, защото ще разполагате с богат речник. И не на последно място писмената Ви комуникация ще е достигнала до ниво, което Ви позволява да съставяте писмени кандидатури и запитвания.

График и започващи групи

09.02.2022

График на провеждане:

 • Понеделник — 18:30
 • Сряда — 18:30

Бяха продадени повече от 3 бройки!

Съдържание и конспект на курса

Системата на обучение в курса по немски език, ниво В1.1 е Schritte international neu, както при ниво А2. Благодарение на добре изградената структура на системата уменията на курсистите да осъществяват писмена и устна комуникация продължават да се развиват поетапно, докато преминават към следващо ниво на овладяване на езика. Програмата на курса има за цел да даде увереността на курсистите да използват езика с лекота като разказват за минали събития, съставят съчинения и текстове в публицистичния жанр, използвайки заложените в нивото граматика и лексика. Също така добре подбраните теми подтикват курсистите към активно участие в дискусиите, което подпомага да доразвият комуникативните си умения. Лексиката и граматиката, които са заложени в конспекта на ниво В1.1 са както следва:

Лексика:

 • Съобщения за минали събития, спомени от детството, щастливи преживявания
 • Изразяване на мнения и предпочитания, описание на качества на предмети и хора, постигане на единодушие при дискусия
 • Даване на съвети за здравето, разговор при лекаря, описание на фитнес-упражнения
 • Изучаване на чужди езици, изразяване на нереалност и учтивост;
 • Намиране на работа – обяви за работа и кандидатстване за работно място, изразяване на интереси и желания, свързани с работата
 • Обслужване на клиенти, идеи за бизнес, разговори за знания и компетентности, съвети за проблеми от работното ежедневие
 • Проблеми в съвместния живот, конфликти със съседите – ситуации и решения, сведения за лична житейска ситуация.

Граматика:

 • Употреба и структура със съюзи когато – „als“; въпреки че – „obwohl“; за да – „um…zu“, „damit“; вместо да – „statt…zu“; без да – „ohne … zu“; не само…, но и – „nicht nur…. sondern auch“; наистина…,но – „zwar…aber“; или…, или – „entweder….oder“
 • Предлози с родителен падеж – поради – „wegen“; по време на – „während“; извън – „außerhalb“; в – „innerhalb“ ; въпреки – „ trotz“
 • Спрежение на глаголите в минало време Präteritum
 • Минало предварително време –Plusquamperfekt– форми и употреба
 • Относителни местоимения и изречения с тях
 • Страдателен залог в сегашно време с модални глаголи
 • Родителен падеж на съществителните имена
 • Условно наклонение на глагола – изразяване на нереални условия и желания
 • Инфинитив с „zu“ – особености и употреба
 • Глаголи с предлози – преговор

Мнения на клиенти

Image

Мария П.
Оценка: 5 / 5
Благодарности към екипа на Интелект за обучението! Иключително съм впечатлена и доволна от професионализма и желанието, което показвате чрез преподавателите си и обученията, които предлагате. Определено бих препоръчала и онлайн курсовете ви освен курсовете, които се провеждат на място във филиалите.

Image

Виолета В.
Оценка: 5 / 5
Целият курс на обучение е на ниво. Доволна съм от преподавателя, учебната система и подхода. Определно бих препоръчала онлайн обучението на Интелект.

Image

Велимира В.
Оценка: 5 / 5
Естеството на работата ми не дава възможност за присъствени обучения. Благодаря на Интелект за чудесната възможност да изучавам италиански език онлайн!

Image

Роза А.
Оценка: 5 / 5
Системата на преподаване е добре структурирана и адекватно поднесена. С удоволствие ще се запиша за следващото онлайн обучение, за да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно обучение!

Image

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Image

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.