Езиков одит от най-ново поколение.

"Audit by Intellect" е новаторска система за оценяване на уменията по чужди езици. Създаването на платформата е резултат от многогодишна усърдна работа и експертно знание от страна на езикови специалисти от "Интелект" и от разработването на проекти от страна на студио "Фундаментал".

Експертизата, която Интелект притежава в областта на езиковите тестове и организирането на изпити за компании от различни размери, направи Audit една от платформите, които се предпочитат най-често от професионалистите в сектора на човешките ресурси.

Заяви своето демо

Процес на одитиране

Най-доброто време да започнеш да учиш чужд език е днес.

Езиков тест

Одитът е персонализиран – всеки кандидат разполага с индивидуална сесия и тест, който да бъде решен.

Писмена експозиция

Кандидатите се подлагат на тест в нашата система Intellect Modus. Това е "интелигентна" система за езикови въпроси с впечатляващ интелектуален потенциал.

Устен изпит

Часът за провеждане на изпита е адаптиран към работния график на кандидатите и съобразен с работодателя относно времевия интервал за теста.

Тестова част

Кандидатите правят тест в нашата система Intellect Modus. Intellect Modus е "интелигентна" платформа за формулиране на езикови въпроси, която разполага с внушителен интелектуален ресурс. Тази система управлява кандидата през наи-високите етапи на неговите знания, идентифицирайки уверено както силните, така и слабите зони на неговото владеене на езика. След успешно синтезиране и анализ, нивото на уменията на кандидата се определя с прецизност от 99,8%. Intellect Modus е система, която в момента преминава процедура за патентоване на глобалния пазар, факт, който ни направя изключително горди.

  • Бърза и удобна проверка за всеки кандидат
  • Висококачествена обратна връзка
  • Експертно съставен доклад за постиженията
  • Надеждна и установена методология за оценка
  • Опция за персонализация

Защо да изберете Одит?

Предимствата да имате най-точна езикова информация за служителите или кандидатите във Вашата компания.

Искате да проверите нивото си

Гарантираме Ви експертно създадено досие, което може да служи като стартова основа за бъдещо развитие на езиковите умения.

Ако сте мениджър в дадена компания

Вашият персонален асистент ще ви съпроводи през целия процес и ще предостави отговори на въпроси, които може да имат стратегическо значение за вас като работодател.

Гаранция за езиково ниво

Като езиково училище с дългогодишен опит, ние сме гарант за успешен анализ на езиковата компетентност на вашите сегашни или бъдещи служители.

Заяви демо на системата

Гъвкави ценови предложения за нуждите на Вашата компания.

Starter
до 10 лица

Добър старт за старт-ъп и малки бизнеси.

Писмен изпит

Тестова част

Устно събеседване с преподавател

Персонализиран репорт

Заяви своето демо
Business
до 50 лица

Приложим за средни към големи компании.

Писмен изпит

Тестова част

Устно събеседване с преподавател

Персонализиран репорт

Агрегиран отчет

Заяви своето демо
Enterprise
до 200 лица

Най-доброто предложение за корпорации.

Писмен изпит

Тестова част

Устно събеседване с преподавател

Персонализиран репорт

Агрегиран отчет

Профилирани изпитни задачи

Заяви своето демо

Заяви демо на системата

Гъвкави ценови предложения за нуждите на Вашата компания.

Често задавани въпроси
Audit by Intellect е платформа за езикова проверка от най-ново поколение. Платформата е B2B решение, с възможност за проверка на кандидати в четирите езикови умения. Бизнеси във всяка една икономическа сфера могат да се възползват от функционалността на Audit.
Платформата е основана на основите на историческия лингвистичен модел IR Theory от 60-те години на миналия век, обогатен с актуалните възможности на изкуствения интелект. Освен това всеки изпитан курсист получава подробен анализ на писмената си част, след което за него се урежда онлайн среща в цифрова среда с един от нашите езикови експерти.
Разполагаме с ресурсите да провеждаме изпити за значителен брой курсисти всеки ден, при условие че сте определили часови интервали, които са удобни за вас.
Тестовата част се изпълнява за приблизително 20 – 30 минути. Писмената секция заема около 30-40 минути, докато устната част е около 10 минути.
За всеки преминал одита кандидат, клиентската компания получава изключително детайлен отчет. Допълнително, възложителят получава обобщен отчет за всички кандидати, които са се явили на езиковия одит.
Езиковият одит може да се проведе в страни, където се говори английски, немски или италиански език. Не съществуват териториални ограничения.
Трябва да се свържете с нас, за да създадем корпоративния ви профил, чрез който ще може да регистрирате кандидатите за одитиране.
В срок от два работни дни, всяка фирма получава доклад за оценените кандидати.