Граматически курс по английски език, А2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичният курс по английски език, ниво А2 е подходящ за курсисти с начални познания, завършили успешно ниво А1, желаещи да доразвият и надградят граматичните си знания, както и за тези , чиято дейност е свързана с най-основна ежедневна  комуникация с чужденци. Програмата и методът на обучение са подходящи и за желаещите да опреснят и да попълнят пропуските си в знанията от нивата  А1 и А2, след което да продължат с надграждането им.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на граматичен курс по английски език, ниво А2 ще умеете да използвате основни граматични времена като правите разлика между простите и продължителните такива , също така писането на имейли както на лични, свързани със семейството, дома и образованието, така и на служебни, които да изразяват благодарност или поднасят извинения, теми ще е на по-високо ниво от граматична гледна точка.

Съдържание и конспект на курса

Системата на обучение е разработена така, че да се наблегне както на преговора, така и на надграждането на граматичните познания с цел натрупване, затвърждаване и развиване на знанията. Материалът е разпределен в 6 урока, като във всеки един от тях са заложени подробното разглеждане на граматичните правила и упражняването им чрез най-разнообразни и интересни упражнения. Конспектът на ниво Pre-Intermediate (А2) е изграден върху следната граматика:

Словоред във въпросителните изречения – Word Order in Questions
Сегашно просто и сегашно продължително време – Present Simple and Present Continuous
Минало просто и минало продължително време – Past Simple and Past Continuous
Изразяване на бъдеще време – be going to; will/shall
Сегашно перфектно време – Present Perfect Tense
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията – Comparatives and Superlatives
Герундий и инфинитив – Gerund and Infinitive
Модални глаголи – have to/must; should; may/might,
Условно наклонение (първи и втори тип) – First and Second Conditional
Притежателни местоимения – Possessive Pronouns
Страдателен залог - Passive voice
Фразеологични глаголи – Phrasal Verbs
Минало перфектно време – Past Perfect Tense
Въпросителни изречения без спомагателен глагол – Questions without auxiliaries
Други конструкции (used to; so/neither + auxiliary + subject)

Мнения на клиенти

Image

Анелия С.
Оценка: 5 / 5
Доволна съм, че се спрях на Вас, за да подобря английския си. Смятам, че език се учи по-добре в комфортна среда, каквато успявате да осигурите Вие чрез онлайн обучението, което ти позволява да си в приятна за самия теб среда. Преподавателят е чудесен професионалист и си пролича, че си „сверява часовника“ по отношение на методи на обучение и изучаване на чужд език, като лично за мен е важно и съм напълно удовлетворена. Благодаря ви!

Image

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.

Image

Зорница П.
Оценка: 5 / 5
Курсът ми с Бойка Велева премина повече от страхотно. Не съм вярвала, че мога да науча немски с такава лекота!

Image

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Image

Виолета В.
Оценка: 5 / 5
Целият курс на обучение е на ниво. Доволна съм от преподавателя, учебната система и подхода. Определно бих препоръчала онлайн обучението на Интелект.

Image

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.