Граматически курс по английски език, А2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичният курс по английски език, ниво А2 е подходящ за курсисти с начални познания, завършили успешно ниво А1, желаещи да доразвият и надградят граматичните си знания, както и за тези , чиято дейност е свързана с най-основна ежедневна  комуникация с чужденци. Програмата и методът на обучение са подходящи и за желаещите да опреснят и да попълнят пропуските си в знанията от нивата  А1 и А2, след което да продължат с надграждането им.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на граматичен курс по английски език, ниво А2 ще умеете да използвате основни граматични времена като правите разлика между простите и продължителните такива , също така писането на имейли както на лични, свързани със семейството, дома и образованието, така и на служебни, които да изразяват благодарност или поднасят извинения, теми ще е на по-високо ниво от граматична гледна точка.

График и започващи групи

16.03.2021

График на провеждане:

  • Вторник — 18:30
  • Четвъртък — 18:30

Бяха продадени повече от 3 бройки!

Съдържание и конспект на курса

Системата на обучение е разработена така, че да се наблегне както на преговора, така и на надграждането на граматичните познания с цел натрупване, затвърждаване и развиване на знанията. Материалът е разпределен в 6 урока, като във всеки един от тях са заложени подробното разглеждане на граматичните правила и упражняването им чрез най-разнообразни и интересни упражнения. Конспектът на ниво Pre-Intermediate (А2) е изграден върху следната граматика:

Словоред във въпросителните изречения – Word Order in Questions
Сегашно просто и сегашно продължително време – Present Simple and Present Continuous
Минало просто и минало продължително време – Past Simple and Past Continuous
Изразяване на бъдеще време – be going to; will/shall
Сегашно перфектно време – Present Perfect Tense
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията – Comparatives and Superlatives
Герундий и инфинитив – Gerund and Infinitive
Модални глаголи – have to/must; should; may/might,
Условно наклонение (първи и втори тип) – First and Second Conditional
Притежателни местоимения – Possessive Pronouns
Страдателен залог - Passive voice
Фразеологични глаголи – Phrasal Verbs
Минало перфектно време – Past Perfect Tense
Въпросителни изречения без спомагателен глагол – Questions without auxiliaries
Други конструкции (used to; so/neither + auxiliary + subject)

Мнения на клиенти

Image

Панталей М.
Оценка: 5 / 5
Отлични впечатления от онлайн обучението. Високо ниво, професионализъм, подход и качество. Благодаря на Intellect!

Image

Мария П.
Оценка: 5 / 5
Благодарности към екипа на Интелект за обучението! Иключително съм впечатлена и доволна от професионализма и желанието, което показвате чрез преподавателите си и обученията, които предлагате. Определено бих препоръчала и онлайн курсовете ви освен курсовете, които се провеждат на място във филиалите.

Image

Виолета В.
Оценка: 5 / 5
Целият курс на обучение е на ниво. Доволна съм от преподавателя, учебната система и подхода. Определно бих препоръчала онлайн обучението на Интелект.

Image

Наталия Т.
Оценка: 5 / 5
Радвам се, че избрах онлайн курсовете ви. Курсът беше на ниво откъм обхват, систематизираност на знанията, но най-вече откъм метода на работа на преподавателя, който имаше чудесно отношение и сериозен подход към работата. Изключително удобна платформа за обучение, която пести време.

Image

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Image

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!