Граматически курс по английски език, А2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичният курс по английски език, ниво А2 е подходящ за курсисти с начални познания, завършили успешно ниво А1, желаещи да доразвият и надградят граматичните си знания, както и за тези , чиято дейност е свързана с най-основна ежедневна  комуникация с чужденци. Програмата и методът на обучение са подходящи и за желаещите да опреснят и да попълнят пропуските си в знанията от нивата  А1 и А2, след което да продължат с надграждането им.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на граматичен курс по английски език, ниво А2 ще умеете да използвате основни граматични времена като правите разлика между простите и продължителните такива , също така писането на имейли както на лични, свързани със семейството, дома и образованието, така и на служебни, които да изразяват благодарност или поднасят извинения, теми ще е на по-високо ниво от граматична гледна точка.

Съдържание и конспект на курса

Системата на обучение е разработена така, че да се наблегне както на преговора, така и на надграждането на граматичните познания с цел натрупване, затвърждаване и развиване на знанията. Материалът е разпределен в 6 урока, като във всеки един от тях са заложени подробното разглеждане на граматичните правила и упражняването им чрез най-разнообразни и интересни упражнения. Конспектът на ниво Pre-Intermediate (А2) е изграден върху следната граматика:

Словоред във въпросителните изречения – Word Order in Questions
Сегашно просто и сегашно продължително време – Present Simple and Present Continuous
Минало просто и минало продължително време – Past Simple and Past Continuous
Изразяване на бъдеще време – be going to; will/shall
Сегашно перфектно време – Present Perfect Tense
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията – Comparatives and Superlatives
Герундий и инфинитив – Gerund and Infinitive
Модални глаголи – have to/must; should; may/might,
Условно наклонение (първи и втори тип) – First and Second Conditional
Притежателни местоимения – Possessive Pronouns
Страдателен залог - Passive voice
Фразеологични глаголи – Phrasal Verbs
Минало перфектно време – Past Perfect Tense
Въпросителни изречения без спомагателен глагол – Questions without auxiliaries
Други конструкции (used to; so/neither + auxiliary + subject)

Мнения на клиенти

Image

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Image

Сашо П.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от целия курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Нямам забележки!

Image

Емилия Б.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът по италиански е много полезен и приятен. Научавам много нови неща, с които обогатявам познанията си по езика. Препоръчвам онлайн обучението на Интелект като удобен и спестяващ времето начин за учене на езици с отлични преподаватели.

Image

Анелия С.
Оценка: 5 / 5
Доволна съм, че се спрях на Вас, за да подобря английския си. Смятам, че език се учи по-добре в комфортна среда, каквато успявате да осигурите Вие чрез онлайн обучението, което ти позволява да си в приятна за самия теб среда. Преподавателят е чудесен професионалист и си пролича, че си „сверява часовника“ по отношение на методи на обучение и изучаване на чужд език, като лично за мен е важно и съм напълно удовлетворена. Благодаря ви!

Image

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Image

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .