Научете повече за Интелектика

Ние от Интелектика знаем, че в съвременното глобално общество ключът към успеха се крие в умелото адаптиране към забързания живот, преодоляването на езиковите бариери и умението да учим ефективно спрямо нуждите ни, което означава равен достъп до качествено образование за всеки един с цел повишаване нивото на интелекта.

Интелектика не е поредната онлайн платформа за изучаване на чужди езици, Интелектика е платформата, която ще предостави на всеки един от вас едни от най-добрите съвременни образователни техники и успешните практики за изучаване на чужди езици в съчетание с технологиите. Нашите усилия са насочени към това да осигурим чрез съвременните технологии достъп до качествено, удобно и достъпно обучение по чужд език.

Вярваме, че за да бъде едно обучение ефективно и успешно, процесът е двустранен. Затова в допълнение към вашата мотивация и желание да изучавате чужд език, ние от своя страна откликваме на това с екип от висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в сферата.

Истината е, че в Интелектика не следваме конкретен метод за преподаване, а прилагаме теорията на практика като използваме от най-традиционните до най-иновативните методологии. Нашето внимание се фокусира върху потребността на всеки един клиент от изучаването на чужд език, за да предоставим след това обучение отговарящо на нуждите му.

В Интелектика можем да предложим изключително разнообразие от онлайн курсове по английски, немски, испански, италиански и френски езици, както и български език за чужденци. В зависимост от предпочитанието на клиента, обучението може да бъде групово или индивидуално. Освен това нашият екип предоставя:

  • Индивидуален подход към всеки наш клиент
  • Жива връзка с преподавател
  • Двадесетичетиричасов достъп към допълнителни ресурси с материали и упражнения
  • Достъп до специално разработена система, в която всеки наш клиент има възможността да следи успеваемостта си по време на обучението
  • Допълнителни консултации с преподавател
  • Възможност за достъп до лицензирани издания на учебните системи
  • Дигитални сертификат за завършено езиково обучение, съобразено с Европейската езикова рамка, с верификация и print-ready сертификати
  • Изготвяне на индивидуален график за провеждане на обучение
  • Обучение, съобразно нуждите на клиента

Направете първата крачка към покоряването на нов връх от езикови знания, а ние ще ви осигурим най-доброто, за да постигнете целта си успешно, защото в Интелектика, знаем, че ученето е удоволствие, знанието – богатство, а владеенето на поне един чужд език е ключът към хиляди социални възможности.

A pangram – Панграмата е изречение, което съдържа всяка буква от азбуката. Например: “The quick brown fox jumps over the lazy dog” е такова изречение. ~ Интересни факти от Intellectica & The Owl

Основни
предимства

Native speaker

В Интелектика Онлайн, имате възможност да се обучавате, както с експерти-филолози, така и с преподаватели, носители на изучавания от Вас език.

Корпоративни отстъпки

Корпоративните клиенти на Интелект имат възможност да използват преференциални условия за организиране на обучения във виртуални класни стаи.

Езиков одит

Езиковият одит е една от основните услуги, които корпоративни клиенти използват, при развитието на персонала или наемането на нов такъв.

Гъвкав график

Гъвкавият график е от значение за всички хора, с интензивно ежедневие и ангажиран работен процес. Нашите експерти ще направят най-добра програма.

e-Сертификат

Всяко едно от обучените лица ще получи верифициран и международно признат сертификат, с възможност за верификация от всяка точка.

Клиентите за обучението.

Всеки е способен да научи език. Онлайн е лесно и възможно.

Антоанета К.

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Роза А.

Роза А.
Оценка: 5 / 5
Системата на преподаване е добре структурирана и адекватно поднесена. С удоволствие ще се запиша за следващото онлайн обучение, за да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно обучение!

Десислава А.

Десислава А.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е много добре организиран. Предимство е и това, че се подготвят допълнителни материали, които се получават по електронен път. Доволна съм от цялостния процес.

Сашо П.

Сашо П.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от целия курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Нямам забележки!