Немски език B1.2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за курсисти, които имат желанието да затвърдят усвоените до момента знания като същевременно продължават да ги надграждат, запознавайки се по-задълбочено с граматичните особености и тънкости на немския език. Изключително подходящ курс и за стремящите се към високо ниво на употреба на езика във всекидневна и работна среда. Препоръчителен и за курсистите, на които им предстои да стартират подготвителен курс за университет в Германия или Австрия.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След завършването на курса по немски език, ниво В1.2 ще можете да осъществявате писмена и устна комуникация много по-свободно като прилагате безпроблемно граматичните и лексикални правила. Също така при провеждането на разговор в ежедневна и професионална среда с по-широк кръг от хора ще сте много по-уверени в изказа си и ще умеете да изразявате позицията си по актуални теми и проблеми като използвате още по-комплексни граматически структури. Предвид всичко с покрито ниво В1.2 няма да изпитвате затруднения и при прочитането и разбирането на различни видове упътвания, по-комплексни административни и основни юридически документи.

Съдържание и конспект на курса

Програмата на курса по немски език, ниво В1.2 е основана на системата Schritte international neu. Материалът е разработен в 7 урока, фокусирани върху по-комплексни граматически структури, които подпомагат курсистите да се изразяват по-свободно както по общи теми, така и по по-задълбочени въпроси. Във всеки урок има обособени секции с упражнения, в които се набляга на слушането и разбирането на автентична немска разговорна реч с разнообразни акценти, представящи разговорни и жаргонни фрази, набляга се също така на писането на текстове на теми подтикващи курсистите да използват граматиката и лексиката заложени в нивото. Представените текстове са със завишено ниво на трудност с цел упражняване и развиване на способността на курсистите да извличат основната информация от текста. Конспектът на ниво В1.2 е изграден върху следната граматика и лексика:

Лексика:

 • Общуване и отношения с колегите
 • Виртуалният свят – изразяване на нереалност и действителни ситуации, обяснения за упътвания за употреба на вещи и уреди
 • Реклама, оплаквания и рекламации, описание на продукти
 • Предположения, планове и обещания
 • Описание на поведение и форми на общуване, правила и поведения в уличното движение
 • Социална ангажираност и доброволческа дейност
 • Сведения за събития от политическия живот и историята; Европа, Европейски съюз и миграция – старата и новата родина

Граматика:

 • Употреба и структура на изреченията със съюзи – ако – “falls“; колкото по…толкова по- „ je …desto“; докато –„ während“; след като – „nachdem“; преди да – „bevor“; като че - ли „als ob“ ; защото – „da“; както …така и – „sowohl…als auch“; нито…нито „weder…noch“; откакто – „seitdem“; докато – „bis“; без да – „ohne dass“ и „ohne…zu“; като-„indem“
 • Относителни местоимения – „което“ и „където“ и изреченията с тях
 • Субстантивиране на прилагателните имена
 • Склонение на съществителните имена на –n
 • Причастни форми като прилагателни имена
 • Бъдеще време
 • Предлогът освен с дателен падеж
 • Минали времена на страдателен залог – образуване и употреба
 • Склонение на прилагателните в сравнителна и превъзходна степен
 • Словообразуване на съществителни имена, глаголи с предлози - преговор

Мнения на клиенти

Image

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Image

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Image

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Image

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Image

Зорница П.
Оценка: 5 / 5
Курсът ми с Бойка Велева премина повече от страхотно. Не съм вярвала, че мога да науча немски с такава лекота!

Image

Анелия С.
Оценка: 5 / 5
Доволна съм, че се спрях на Вас, за да подобря английския си. Смятам, че език се учи по-добре в комфортна среда, каквато успявате да осигурите Вие чрез онлайн обучението, което ти позволява да си в приятна за самия теб среда. Преподавателят е чудесен професионалист и си пролича, че си „сверява часовника“ по отношение на методи на обучение и изучаване на чужд език, като лично за мен е важно и съм напълно удовлетворена. Благодаря ви!