Немски език B1.2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за курсисти, които имат желанието да затвърдят усвоените до момента знания като същевременно продължават да ги надграждат, запознавайки се по-задълбочено с граматичните особености и тънкости на немския език. Изключително подходящ курс и за стремящите се към високо ниво на употреба на езика във всекидневна и работна среда. Препоръчителен и за курсистите, на които им предстои да стартират подготвителен курс за университет в Германия или Австрия.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След завършването на курса по немски език, ниво В1.2 ще можете да осъществявате писмена и устна комуникация много по-свободно като прилагате безпроблемно граматичните и лексикални правила. Също така при провеждането на разговор в ежедневна и професионална среда с по-широк кръг от хора ще сте много по-уверени в изказа си и ще умеете да изразявате позицията си по актуални теми и проблеми като използвате още по-комплексни граматически структури. Предвид всичко с покрито ниво В1.2 няма да изпитвате затруднения и при прочитането и разбирането на различни видове упътвания, по-комплексни административни и основни юридически документи.

График и започващи групи

28.10.2021

График на провеждане:

 • Вторник — 18:30
 • Четвъртък — 18:30

Бяха продадени повече от 3 бройки!

Съдържание и конспект на курса

Програмата на курса по немски език, ниво В1.2 е основана на системата Schritte international neu. Материалът е разработен в 7 урока, фокусирани върху по-комплексни граматически структури, които подпомагат курсистите да се изразяват по-свободно както по общи теми, така и по по-задълбочени въпроси. Във всеки урок има обособени секции с упражнения, в които се набляга на слушането и разбирането на автентична немска разговорна реч с разнообразни акценти, представящи разговорни и жаргонни фрази, набляга се също така на писането на текстове на теми подтикващи курсистите да използват граматиката и лексиката заложени в нивото. Представените текстове са със завишено ниво на трудност с цел упражняване и развиване на способността на курсистите да извличат основната информация от текста. Конспектът на ниво В1.2 е изграден върху следната граматика и лексика:

Лексика:

 • Общуване и отношения с колегите
 • Виртуалният свят – изразяване на нереалност и действителни ситуации, обяснения за упътвания за употреба на вещи и уреди
 • Реклама, оплаквания и рекламации, описание на продукти
 • Предположения, планове и обещания
 • Описание на поведение и форми на общуване, правила и поведения в уличното движение
 • Социална ангажираност и доброволческа дейност
 • Сведения за събития от политическия живот и историята; Европа, Европейски съюз и миграция – старата и новата родина

Граматика:

 • Употреба и структура на изреченията със съюзи – ако – “falls“; колкото по…толкова по- „ je …desto“; докато –„ während“; след като – „nachdem“; преди да – „bevor“; като че - ли „als ob“ ; защото – „da“; както …така и – „sowohl…als auch“; нито…нито „weder…noch“; откакто – „seitdem“; докато – „bis“; без да – „ohne dass“ и „ohne…zu“; като-„indem“
 • Относителни местоимения – „което“ и „където“ и изреченията с тях
 • Субстантивиране на прилагателните имена
 • Склонение на съществителните имена на –n
 • Причастни форми като прилагателни имена
 • Бъдеще време
 • Предлогът освен с дателен падеж
 • Минали времена на страдателен залог – образуване и употреба
 • Склонение на прилагателните в сравнителна и превъзходна степен
 • Словообразуване на съществителни имена, глаголи с предлози - преговор

Мнения на клиенти

Image

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Image

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.

Image

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Image

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Image

Петър Я.
Оценка: 5 / 5
Отзивчивост и професионално отношение, квалифицирани и отдадени преподаватели, удобно и качествено поднесен курс. Бих препоръчал курса на всички приятели и познати, които искат да подобрят нивото си на чужд език. Благодаря ти, Intellect!

Image

Десислава И.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от системата на преподаване и вниманието към детайлите. С нетърпение очаквам да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно и удобно обучение!