Немски език B1.2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за курсисти, които имат желанието да затвърдят усвоените до момента знания като същевременно продължават да ги надграждат, запознавайки се по-задълбочено с граматичните особености и тънкости на немския език. Изключително подходящ курс и за стремящите се към високо ниво на употреба на езика във всекидневна и работна среда. Препоръчителен и за курсистите, на които им предстои да стартират подготвителен курс за университет в Германия или Австрия.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След завършването на курса по немски език, ниво В1.2 ще можете да осъществявате писмена и устна комуникация много по-свободно като прилагате безпроблемно граматичните и лексикални правила. Също така при провеждането на разговор в ежедневна и професионална среда с по-широк кръг от хора ще сте много по-уверени в изказа си и ще умеете да изразявате позицията си по актуални теми и проблеми като използвате още по-комплексни граматически структури. Предвид всичко с покрито ниво В1.2 няма да изпитвате затруднения и при прочитането и разбирането на различни видове упътвания, по-комплексни административни и основни юридически документи.

График и започващи групи

14.09.2021

График на провеждане:

 • Вторник — 18:30
 • Четвъртък — 18:30

Бяха продадени повече от 3 бройки!

Съдържание и конспект на курса

Програмата на курса по немски език, ниво В1.2 е основана на системата Schritte international neu. Материалът е разработен в 7 урока, фокусирани върху по-комплексни граматически структури, които подпомагат курсистите да се изразяват по-свободно както по общи теми, така и по по-задълбочени въпроси. Във всеки урок има обособени секции с упражнения, в които се набляга на слушането и разбирането на автентична немска разговорна реч с разнообразни акценти, представящи разговорни и жаргонни фрази, набляга се също така на писането на текстове на теми подтикващи курсистите да използват граматиката и лексиката заложени в нивото. Представените текстове са със завишено ниво на трудност с цел упражняване и развиване на способността на курсистите да извличат основната информация от текста. Конспектът на ниво В1.2 е изграден върху следната граматика и лексика:

Лексика:

 • Общуване и отношения с колегите
 • Виртуалният свят – изразяване на нереалност и действителни ситуации, обяснения за упътвания за употреба на вещи и уреди
 • Реклама, оплаквания и рекламации, описание на продукти
 • Предположения, планове и обещания
 • Описание на поведение и форми на общуване, правила и поведения в уличното движение
 • Социална ангажираност и доброволческа дейност
 • Сведения за събития от политическия живот и историята; Европа, Европейски съюз и миграция – старата и новата родина

Граматика:

 • Употреба и структура на изреченията със съюзи – ако – “falls“; колкото по…толкова по- „ je …desto“; докато –„ während“; след като – „nachdem“; преди да – „bevor“; като че - ли „als ob“ ; защото – „da“; както …така и – „sowohl…als auch“; нито…нито „weder…noch“; откакто – „seitdem“; докато – „bis“; без да – „ohne dass“ и „ohne…zu“; като-„indem“
 • Относителни местоимения – „което“ и „където“ и изреченията с тях
 • Субстантивиране на прилагателните имена
 • Склонение на съществителните имена на –n
 • Причастни форми като прилагателни имена
 • Бъдеще време
 • Предлогът освен с дателен падеж
 • Минали времена на страдателен залог – образуване и употреба
 • Склонение на прилагателните в сравнителна и превъзходна степен
 • Словообразуване на съществителни имена, глаголи с предлози - преговор

Мнения на клиенти

Image

Георги Н.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволен от обучението, изключително полезно и удобно.

Image

Велимира В.
Оценка: 5 / 5
Естеството на работата ми не дава възможност за присъствени обучения. Благодаря на Интелект за чудесната възможност да изучавам италиански език онлайн!

Image

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Image

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Image

Панталей М.
Оценка: 5 / 5
Отлични впечатления от онлайн обучението. Високо ниво, професионализъм, подход и качество. Благодаря на Intellect!

Image

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!