Граматически курс по Немски език, А2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът ниво А2.1 е подходящ за курсисти, успешно завършили цялостно ниво А1, разполагащи с основни познания по езика, желаещи да надградят, задълбочат и обогатят лексикалните си и граматични знания по немски език, стремящи се към по-свободно осъществяване на комуникация в ежедневна среда.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След този курс Вие значително ще повишите увереността си да използвате по-усложнени граматични конструкции както при писмена, така и при устана комуникация .

Съдържание и конспект на курса

Граматическият  курс по немски език, ниво А2  е подходящ за всеки един курсист, който  успешно е  завършил ниво А1, стремящ се към разширяване на познанията, повишавайки граматически нивото на владеене на езика. Изключително подходящ курс за курсисти, имащи желание да развият граматическите си умения. Програмата на курса е изградена, така че  по достъпен и лесен за възприемане начин курсистите да упражнят и надградят граматичните си знания. Множеството упражнения подпомагат и подтикват курсистите да прилагат вече научените граматични правила като същевременно с това подобряват и надграждат знанията си. Заложената в курса граматика е:

Минало време перфект на глаголи с делими, и неделими представки и на глаголите, завършващи на - ieren

Предлози с винителен и дателен падеж

Възвратни глаголи

Глаголи с предлози, въпросителни думи и местоименни наречия

Неопределителни местоимения

Притежателни местоимения

Съюзи защото – weil, ако, когато – wenn и че – dass

Минало време на модалните глаголи

Позиция на допълненията във винителен и дателен падеж в изречението

Съюзи: въпреки това, затова

Условно наклонение на глагола – бих бил, бих имал, бих, бих могъл

Склонение на прилагателните имена – силно, слабо  и смесено

Степенуване на прилагателните имена

Изразяване на  сравнения – толкова…колкото, по от

Страдателен залог – образуване и употреба

Въпросителни местоимения 

Предлози за място 

Предлози за време – от …нататък, повече от

Непреки въпросителни изречения – със въпросителна дума и с дали

Глаголът lassen - спрежение, употреба с инфинитив и значение

Словообразуване – прилагателни имена с представки и наставки

Словообразуване на съществителни имена с наставка –ung


Мнения на клиенти

Image

Десислава И.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от системата на преподаване и вниманието към детайлите. С нетърпение очаквам да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно и удобно обучение!

Image

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Image

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Image

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Image

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.

Image

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.