Граматически курс по Немски език, А1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за курсисти, които никога не са изучавали немски език или разполагат с минимални познания по езика, желаещи да направят първата крачка към изучаването на езика като поставят бавно, но сигурно основата от знания, която в последствие ще надграждат.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на граматичния курс ще придобиете увереността да използвате езика не само разговорно, но и писмено, защото ще сте затвърдили граматичните си знания и умения.

Съдържание и конспект на курса

Граматичният курс по немски език, ниво А1 е подходящ за курсисти разполагащи с най-основни, но минимални познания по езика, желаещи да затвърдят, надградят и задълбочат граматични познания. Програмата на курса е разработена чрез метод, който предоставя възможността на курсистите да наблегнат по-задълбочено върху  основните граматични правила и особености на  езика. Добре подбраното съдържание, което е фокусирано върху  граматиката във всеки един урок предоставя удобството и възможността да се наблегне на всеки един компонент необходим за доброто й усвояване.  Всеки урок съдържа и секции за упражнение и тествуване. Конспектът на курса е изграден върху следната  граматика:

Съобщителни изречения

Въпросителни изречения с и без въпросителна дума

Място на глагола в изречението

Лични местоимения

Спрежение на глаголите

Спрежение на глаголите с промяна на коренната гласна във второ и трето лице единствено число

Неопределителен, определителен и отрицателен член на съществителните имена

Употреба на съществителните имена без член

Множествено число на съществителните имена

Притежателни местоимения 

Наречия за място – тук, там

Предикативна употреба на прилагателните имена

Глаголи с делими представки

Предлози – в, от…до

Винителен падеж на съществителните имена

Модални глаголи - мога и искам

Минало време – перфект- начин на образуване и употреба

Словообразуване

Дателен падеж

Предлози за време и място

Предлози за движение и място с винителен и дателен падеж

Минало време на глаголите съм и имам – претеритум – форми и употреба

Модални глаголи – трябва, разрешено ми е, харесвам

Повелително наклонение на глагола

Безлично местоимение man

Предлози за време – в, след, по време на, от, до

Условно наклонение на глагола – бих, бих могъл

Показателни местоимения

Лични местоимения в дателен и винителен падеж

Степенуване на прилагателните имена – много, добър, с удоволствие

Числителни редни имена

Съюзът защото – denn


Мнения на клиенти

Image

Георги Н.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволен от обучението, изключително полезно и удобно.

Image

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Image

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Image

Калоян А.
Оценка: 5 / 5
Много ми харесва това, че провеждате онлайн курс по немски език за възрастни. Доволен съм от структурата и цялостното провеждане на курса. Благодаря Ви!

Image

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.

Image

Емилия Б.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът по италиански е много полезен и приятен. Научавам много нови неща, с които обогатявам познанията си по езика. Препоръчвам онлайн обучението на Интелект като удобен и спестяващ времето начин за учене на езици с отлични преподаватели.