Граматически курс по английски език, B2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичен курс по английски език, ниво В2 е подходящ за курсисти, които имат желанието  да затвърдят граматични познания, усвоени до момента, като надграждат и доразвиват способности си при употреба на езика във всекидневна и професионална среда с  помощта на по-сложни структури на изразяване.

Какво ще можеш след завършването на курса?

При успешното завършване на курса ще умеете да използвате без притеснение по-специфични граматични времена и структури. Подготовката и изготвянето на презентации, представянето на аргументи, отговарянето пълно и обосновано на зададени въпроси и обсъждането на абстрактни теми ще е напълно възможна и приятна задача за Вас, тъй като ще сте уверени в граматичните си познания.

Съдържание и конспект на курса

Програмата на курса по английски език, ниво Upper-intermediate (В2) поставя от самото начало на курса ясни цели по отношение на надграждането на езиковите умения. Материалът е разработен в 6 урока, фокусирани  върху разнообразни граматични структури, които подпомагат курсистите да се изразяват сравнително свободно както по общи теми, така и по по-задълбочени и абстрактни въпроси.Всеки един урок  е придружен от множество упражнения фокусирани основно върху граматичните правила. Граматиката, която ще затвърдите и упражните в куйрса, който ще ви предоставим е следната:

Структура на въпросителното изречение – Question formation

Спомагателни глаголи – Auxiliary verbs

Сегашно перфектно просто и продължително време – Present perfect simple and continuous

Прилагателни с функция на съществителни имена; словоред при прилагателните имена – Using adjectives as nouns; adjective order

Разказвателни времена; минало перфектно продължително – Narrative tenses; past perfect continuous

Позицията на наречията в изречението – The position of adverbs and adverbial phrases

Бъдеще перфектно и бъдеще продължително време – Future perfect and future continuous

Нулев, първи, втори и трети тип условно наклонение – Zero, first, second and third conditional

Структури след wish – Structures after wish

Герундий и инфинитив – Gerunds and infinitives

Структура за изразяване на минало време; структури за изразяване на навик – Used to, be used to, get used to

Модални глаголи в миналото – Past modals

Глаголи за сетивно възприятие – Verbs of the senses

Страдателен залог – Passives

Непряка реч – глаголи – Reporting verbs

Подчинени изречения, изразяващи контраст и цел – Clauses of contrast and purpose

Неброими съществителни и съществителни в множествено число – Uncountable and plural nouns

Изразяване на количество - Quantifiers

Определителен и неопределителен член – Articles


Мнения на клиенти

Image

Константин Ц.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от цялостния процес на обучението. Организацията е страхотна. Учебникът е компактно направен и има всичко необходимо.

Image

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.

Image

Калоян А.
Оценка: 5 / 5
Много ми харесва това, че провеждате онлайн курс по немски език за възрастни. Доволен съм от структурата и цялостното провеждане на курса. Благодаря Ви!

Image

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Image

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Image

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.