Граматически курс по английски език, B2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичен курс по английски език, ниво В2 е подходящ за курсисти, които имат желанието  да затвърдят граматични познания, усвоени до момента, като надграждат и доразвиват способности си при употреба на езика във всекидневна и професионална среда с  помощта на по-сложни структури на изразяване.

Какво ще можеш след завършването на курса?

При успешното завършване на курса ще умеете да използвате без притеснение по-специфични граматични времена и структури. Подготовката и изготвянето на презентации, представянето на аргументи, отговарянето пълно и обосновано на зададени въпроси и обсъждането на абстрактни теми ще е напълно възможна и приятна задача за Вас, тъй като ще сте уверени в граматичните си познания.

График и започващи групи

16.03.2021

График на провеждане:

  • Вторник — 18:30
  • Четвъртък — 18:30

Бяха продадени повече от 3 бройки!

Съдържание и конспект на курса

Програмата на курса по английски език, ниво Upper-intermediate (В2) поставя от самото начало на курса ясни цели по отношение на надграждането на езиковите умения. Материалът е разработен в 6 урока, фокусирани  върху разнообразни граматични структури, които подпомагат курсистите да се изразяват сравнително свободно както по общи теми, така и по по-задълбочени и абстрактни въпроси.Всеки един урок  е придружен от множество упражнения фокусирани основно върху граматичните правила. Граматиката, която ще затвърдите и упражните в куйрса, който ще ви предоставим е следната:

Структура на въпросителното изречение – Question formation

Спомагателни глаголи – Auxiliary verbs

Сегашно перфектно просто и продължително време – Present perfect simple and continuous

Прилагателни с функция на съществителни имена; словоред при прилагателните имена – Using adjectives as nouns; adjective order

Разказвателни времена; минало перфектно продължително – Narrative tenses; past perfect continuous

Позицията на наречията в изречението – The position of adverbs and adverbial phrases

Бъдеще перфектно и бъдеще продължително време – Future perfect and future continuous

Нулев, първи, втори и трети тип условно наклонение – Zero, first, second and third conditional

Структури след wish – Structures after wish

Герундий и инфинитив – Gerunds and infinitives

Структура за изразяване на минало време; структури за изразяване на навик – Used to, be used to, get used to

Модални глаголи в миналото – Past modals

Глаголи за сетивно възприятие – Verbs of the senses

Страдателен залог – Passives

Непряка реч – глаголи – Reporting verbs

Подчинени изречения, изразяващи контраст и цел – Clauses of contrast and purpose

Неброими съществителни и съществителни в множествено число – Uncountable and plural nouns

Изразяване на количество - Quantifiers

Определителен и неопределителен член – Articles


Мнения на клиенти

Image

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Image

Мария П.
Оценка: 5 / 5
Благодарности към екипа на Интелект за обучението! Иключително съм впечатлена и доволна от професионализма и желанието, което показвате чрез преподавателите си и обученията, които предлагате. Определено бих препоръчала и онлайн курсовете ви освен курсовете, които се провеждат на място във филиалите.

Image

Емил Т.
Оценка: 5 / 5
Изключително удобен начин за обучение, особено за заети хора, които нямат възможността да посещават филиалите. Доволен съм от преподаването и програмата. Мисля, че беше обърнато внимание на всеки детайл. Благодаря!

Image

Наталия Т.
Оценка: 5 / 5
Радвам се, че избрах онлайн курсовете ви. Курсът беше на ниво откъм обхват, систематизираност на знанията, но най-вече откъм метода на работа на преподавателя, който имаше чудесно отношение и сериозен подход към работата. Изключително удобна платформа за обучение, която пести време.

Image

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Image

Николай Г.
Оценка: 5 / 5
С много добри впечатления съм от курса, доволен съм от преподаването и от отношението. Благодаря!