Граматически курс по английски език, B1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичният курс по английски език, ниво В1 е подходящ за всеки един курсист, който е преминал успешно началните нива на английски език, желаещ да обогати и надгради граматичните си умения  с по-сложни структури, до едно по-високо ниво на владеене на езика. Изключително подходящ курс за хора, които искат да усъвършенстват уменията си с цел по- свободна употреба на езика в ежедневна и в работна среда. Материалът за ниво Intermediate е разработен в 6 урока с фокус върху разнообразните граматични структури, които дават на курсистите устойчива база за справяне в ежедневни ситуации.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на курс ниво А1 ще можете да представите себе си провеждайки елементарен разговор като използвате базисни граматични времена и структури. Ще имате увереността да използвате лексика, както и базови изрази по конкретни теми от ежедневието, също така ще имате умението да четете, слушате и разбирате адаптирани текстове и разговори на английски език и не на последно място ще можете да пишете кратки текстове по зададен модел.

Съдържание и конспект на курса

В края на всеки един от уроците има секция за практически английски, в която се набляга на упражнения, упражняващи гараматичните правила и техните особености с цел затвърждаване на придобитите знания и умения. Intermediate (В1) е нивото, което има за цел да активира пасивните знания по английски език и да даде увереността да се използва езика с лекота. Граматиката заложена курса:

Сегашно просто и сегашно продължително време – Present simple and present continuous tense

Конструкции за изразяване на бъдеще – Future forms: present continuous, going to, will

Сегашно перфектно и минало просто време – Present perfect and past simple

Сегашно перфектно продължително време – Present perfect continuous

Сравнителна и превъзходна степен – Comparatives and superlatives

Определителен и неопределителен член - Articles

Модални глаголи – Modal verbs: can, could, be able to, must, have to, should

Минали времена: просто, продължително и перфектно – Past tenses: simple, continuous, perfect

Структура за изразяване на обичайни действия и състояния в миналотo – Used to

Страдателен залог – Passives

Първи, втори и трети тип условно наклонение – First, second and third conditional

Непряка реч – Reported speech

Герундий и инфинитив – Gerunds and infinitives

Изразяване на количество – Quantifiers

Подчинени изречения – Relative clauses

Опашати въпроси – Question tags


Мнения на клиенти

Image

Наталия Т.
Оценка: 5 / 5
Радвам се, че избрах онлайн курсовете ви. Курсът беше на ниво откъм обхват, систематизираност на знанията, но най-вече откъм метода на работа на преподавателя, който имаше чудесно отношение и сериозен подход към работата. Изключително удобна платформа за обучение, която пести време.

Image

Николай Г.
Оценка: 5 / 5
С много добри впечатления съм от курса, доволен съм от преподаването и от отношението. Благодаря!

Image

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Image

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Image

Емилия Б.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът по италиански е много полезен и приятен. Научавам много нови неща, с които обогатявам познанията си по езика. Препоръчвам онлайн обучението на Интелект като удобен и спестяващ времето начин за учене на езици с отлични преподаватели.

Image

Панталей М.
Оценка: 5 / 5
Отлични впечатления от онлайн обучението. Високо ниво, професионализъм, подход и качество. Благодаря на Intellect!