Граматически курс по английски език, B1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичният курс по английски език, ниво В1 е подходящ за всеки един курсист, който е преминал успешно началните нива на английски език, желаещ да обогати и надгради граматичните си умения  с по-сложни структури, до едно по-високо ниво на владеене на езика. Изключително подходящ курс за хора, които искат да усъвършенстват уменията си с цел по- свободна употреба на езика в ежедневна и в работна среда. Материалът за ниво Intermediate е разработен в 6 урока с фокус върху разнообразните граматични структури, които дават на курсистите устойчива база за справяне в ежедневни ситуации.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на курс ниво А1 ще можете да представите себе си провеждайки елементарен разговор като използвате базисни граматични времена и структури. Ще имате увереността да използвате лексика, както и базови изрази по конкретни теми от ежедневието, също така ще имате умението да четете, слушате и разбирате адаптирани текстове и разговори на английски език и не на последно място ще можете да пишете кратки текстове по зададен модел.

График и започващи групи

16.02.2022

График на провеждане:

  • Понеделник — 18:30
  • Сряда — 18:30

Бяха продадени повече от 3 бройки!

Съдържание и конспект на курса

В края на всеки един от уроците има секция за практически английски, в която се набляга на упражнения, упражняващи гараматичните правила и техните особености с цел затвърждаване на придобитите знания и умения. Intermediate (В1) е нивото, което има за цел да активира пасивните знания по английски език и да даде увереността да се използва езика с лекота. Граматиката заложена курса:

Сегашно просто и сегашно продължително време – Present simple and present continuous tense

Конструкции за изразяване на бъдеще – Future forms: present continuous, going to, will

Сегашно перфектно и минало просто време – Present perfect and past simple

Сегашно перфектно продължително време – Present perfect continuous

Сравнителна и превъзходна степен – Comparatives and superlatives

Определителен и неопределителен член - Articles

Модални глаголи – Modal verbs: can, could, be able to, must, have to, should

Минали времена: просто, продължително и перфектно – Past tenses: simple, continuous, perfect

Структура за изразяване на обичайни действия и състояния в миналотo – Used to

Страдателен залог – Passives

Първи, втори и трети тип условно наклонение – First, second and third conditional

Непряка реч – Reported speech

Герундий и инфинитив – Gerunds and infinitives

Изразяване на количество – Quantifiers

Подчинени изречения – Relative clauses

Опашати въпроси – Question tags


Мнения на клиенти

Image

Калоян А.
Оценка: 5 / 5
Много ми харесва това, че провеждате онлайн курс по немски език за възрастни. Доволен съм от структурата и цялостното провеждане на курса. Благодаря Ви!

Image

Албена Т.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от целия онлайн курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Харесват ми периодичните тестове за проверка на наученото до момента. Нямам забележки.

Image

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Image

Константин Ц.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от цялостния процес на обучението. Организацията е страхотна. Учебникът е компактно направен и има всичко необходимо.

Image

Сашо П.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от целия курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Нямам забележки!

Image

Роза А.
Оценка: 5 / 5
Системата на преподаване е добре структурирана и адекватно поднесена. С удоволствие ще се запиша за следващото онлайн обучение, за да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно обучение!