Граматически курс по английски език, B1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичният курс по английски език, ниво В1 е подходящ за всеки един курсист, който е преминал успешно началните нива на английски език, желаещ да обогати и надгради граматичните си умения  с по-сложни структури, до едно по-високо ниво на владеене на езика. Изключително подходящ курс за хора, които искат да усъвършенстват уменията си с цел по- свободна употреба на езика в ежедневна и в работна среда. Материалът за ниво Intermediate е разработен в 6 урока с фокус върху разнообразните граматични структури, които дават на курсистите устойчива база за справяне в ежедневни ситуации.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на курс ниво А1 ще можете да представите себе си провеждайки елементарен разговор като използвате базисни граматични времена и структури. Ще имате увереността да използвате лексика, както и базови изрази по конкретни теми от ежедневието, също така ще имате умението да четете, слушате и разбирате адаптирани текстове и разговори на английски език и не на последно място ще можете да пишете кратки текстове по зададен модел.

График и започващи групи

15.03.2021

График на провеждане:

  • Понеделник — 18:30
  • Сряда — 18:30

Бяха продадени повече от 3 бройки!

Съдържание и конспект на курса

В края на всеки един от уроците има секция за практически английски, в която се набляга на упражнения, упражняващи гараматичните правила и техните особености с цел затвърждаване на придобитите знания и умения. Intermediate (В1) е нивото, което има за цел да активира пасивните знания по английски език и да даде увереността да се използва езика с лекота. Граматиката заложена курса:

Сегашно просто и сегашно продължително време – Present simple and present continuous tense

Конструкции за изразяване на бъдеще – Future forms: present continuous, going to, will

Сегашно перфектно и минало просто време – Present perfect and past simple

Сегашно перфектно продължително време – Present perfect continuous

Сравнителна и превъзходна степен – Comparatives and superlatives

Определителен и неопределителен член - Articles

Модални глаголи – Modal verbs: can, could, be able to, must, have to, should

Минали времена: просто, продължително и перфектно – Past tenses: simple, continuous, perfect

Структура за изразяване на обичайни действия и състояния в миналотo – Used to

Страдателен залог – Passives

Първи, втори и трети тип условно наклонение – First, second and third conditional

Непряка реч – Reported speech

Герундий и инфинитив – Gerunds and infinitives

Изразяване на количество – Quantifiers

Подчинени изречения – Relative clauses

Опашати въпроси – Question tags


Мнения на клиенти

Image

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Image

Албена Т.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от целия онлайн курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Харесват ми периодичните тестове за проверка на наученото до момента. Нямам забележки.

Image

Емилия Б.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът по италиански е много полезен и приятен. Научавам много нови неща, с които обогатявам познанията си по езика. Препоръчвам онлайн обучението на Интелект като удобен и спестяващ времето начин за учене на езици с отлични преподаватели.

Image

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Image

Велимира В.
Оценка: 5 / 5
Естеството на работата ми не дава възможност за присъствени обучения. Благодаря на Интелект за чудесната възможност да изучавам италиански език онлайн!

Image

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.